Tuzdan Arındırma | Adatech.com.tr

Tuzdan Arındırma

Tuzdan Arındırma

Entegre güç üretimi ve tuzlu su tuzdan arındırma tesisleri genellikle deniz suyunu içme ve endüstriyel amaçlarla tuzdan arındırmak için kullanılır. Bu bağlamda, tuzdan arındırma süreci için tesis mimarisini ve teknolojisini seçmek ve optimize etmek çok önemlidir. Bu, özellikle kamu-özel sektör ortaklıkları kapsamında özel olarak finanse edilen girişimler için geçerlidir.
 
Adatech, her projenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için bu tür tesisleri ekip olarak oluşturur. Bu, tümü geçerli düzenlemelere uygun olarak deniz suyunun tuzdan arındırılması ve ham su arıtımı  için yöntemler içerir.

Uzmanlık Alanları

  • Termal tuzdan arındırma tesisleri (MSF, MED)
  • Membran süreçleri (RO, ED, NF)
  • Hibrit sistemler
  • Entegre su ve enerji santralleri
İletişim

Uğur Zoroglu

Görevi Elektrik Elektronik, Mühendisi, Proje Mühendisi
E-mail ugur.zoroglu@adatech.com.tr
Telefon (+90) 216 514 80 69
Telefon (+90) 216 392 14 61

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz