Vizyon, Değerler & İlkeler | Adatech.com.tr Vizyon, Değerler & İlkeler | Adatech.com.tr

Vizyon Değerler İlkeler

Vizyon

Adatech Otomasyon, kuruluşundan bugüne, strateji olarak , kârlılık seviyesi ile pazar payını dengelemeyi ön planda tutmuştur. Şirket, global olarak hızla dijitalleşen endüstriyel otomasyon  sektöründe, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü dijital dönüşümü öncelikleri arasında değerlendirmektedir.

Çevik ve analitik organizasyon yapısına geçiş hedefiyle eşgüdümlü olarak yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları, Adatech Otomasyon çatısı altında kontrol otomasyon, makine imalatı, siber güvenlik, yapay zekâ, IoT ve daha bir çok alanda kullanımını yaygınlaştırarak veriye dayalı analitik, değişimleri hızlı algılayıp adapte olan ve dijital iş modellerini geliştirip uygulayan bir yapıya erişmeyi amaçlamaktadır.

Değerler

Adatech'de konum, etnik köken, din veya cinsiyete bakılmaksızın herkese saygı çerçevesinde eşit bir yaklaşımda bulunulur. Bu aynı şekilde Adatech personeli ve üçüncü taraflar için de geçerlidir.

Adatech'de dürüstlüğün profesyonel ilişkiler için çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu müşterilerimizle süregelen ilişkilerimizin temelidir.

Adatech'de tüm çalışanlar görevlerinin sorumluluğunu alır. Proje kapsamı, hizmet kalitesi ve zaman çizelgesi ile ilgili taahhütlerin sürdürülmesinin çok önemli olduğu herkes tarafından benimsenmiştir. Güvenilirlik, Adatech ve üçüncü taraflarla kalıcı ilişkiler geliştirmek için bir ön koşuldur.

Adatech'de herkese adil davranılır. Adalet, Adatech'in karar alma sürecinde de yol gösterici bir ilkedir.

İlkeler

Adatech, tek başına büyümeye çalışmak yerine kalite yoluyla pazar liderliğini hedeflemektedir. Bu nedenle, Adatech sürekli olarak Mühendisliğin Mükemmelleştirilmesi için çabalamaktadır. Bu amaçla:

  • problem çözme için bütünsel bir yaklaşım,
  • yüksek düzeyde pratik zeka ve yaratıcılık,
  • sürekli bir gelişme arzusu,
  • güçlü motivasyon ve özveri,
  • titizlik ve sebat,
  • personel gelişimi için sürekli eğitimler,
  • bilgi yönetimi ve yetkinliği geliştirmede başarı sağlamak için çalışmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için, Adatech çalışanları, tek bir ekip olarak çalışmak üzere bölgesel olarak dağılmış ofisler arasında işbirliği yapar.

Müsterilere en iyi şekilde hizmet verebilmek için yetkinlik, deneyim, araçlar ve kapasitelerin paylaşımı son derece önemlidir.

Adatech'in harika insaları fark yaratıyor. Adatech'in yüksek motivasyonlu çalışanları, Adatech'in genel başarısına üstünlük sağlamakta ve katkıda bulunmaktadır. Sorunlar zorluk olarak kabul edilir ve en iyi çözümü bulmak amaçtır.

Adatech tamamen özel olup bankalara, tedarikçilere veya diğer üçüncü şahıslara karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Eylemler her zaman tamamen nesnel değerlendirmelere dayanır ve müşterilerinin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eder.

Adatech kendini sürdürebilirliğe adamıştır. Bu taahhüt, Adatech'in günlük iş faaliyetlerinde ve Adatech'nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik devam eden çalışmalarında görülebilir.