Adatech | EPC

  Sürekli Olarak
  Mükemmel Mühendisliğe

  (+90) 216 392 14 61

  Aydınlatma Metni ni okudum. Kabul ediyorum.
  Adatech | EPC

  EPC

  Geri Dön

  Güneş

  Güneş enerjisi, bol ve kolayca bulunabilmesine rağmen, geçmişte elektriğe dönüştürmenin maliyeti oldukça yüksek olduğundan, enerji arzı opsiyonları arasında önemli bir rol oynamadı. Ancak, çevre kirliliği ve sonuçları hakkında artan farkındalık, fotovoltaiklerin enerji kaynağı olarak kullanımını dünya çapında artırdı. Kurulan şebeke ölçeğinde fotovoltaik tesisler, enerji piyasasının vazgeçilmezi haline geldi. Adatech, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak dünya çapında yaşam koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Güneş enerjisi projeleriniz için mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri sunuyoruz. Fotovoltaik sistemlerin tasarımı, kurulumu ve devreye alınması süreçlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi çözümler sunuyoruz. Adatech olarak, projelerinizin her aşamasında en yüksek kalite standartlarını garanti ediyoruz.

  Rüzgar

  Rüzgar, insanlık tarafından kullanılan en eski güç kaynaklarından biridir. Rüzgar endüstrisi, binlerce bileşen parçası üreten bir tedarik zinciri ve türbinleri tasarlamak, rüzgar çiftlikleri kurmak ve rüzgar potansiyelini haritalamak için teknoloji kullanımında giderek daha gelişmiş bir hizmet sektörü haline gelmiştir. Rüzgar santrallerinin kurulumu, güneş ve jeotermal santrallerin kurulumuyla aynı şekilde artmaktadır. Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi üretimi için geleneksel yakıta ciddi bir alternatif olarak kurulmuştur. Adatech, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak dünya çapında yaşam koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Rüzgar enerjisi projelerinde mühendislik ve inşaat çözümleri sunarak, temiz enerji üretimini destekliyoruz. Rüzgar türbinlerinin yerleşimi, kurulumu ve bakımı konusunda uzmanız. Enerji maliyetlerinizi düşürmek ve çevresel etkiyi minimize etmek için yüksek verimlilikte sistemler kuruyoruz. Adatech olarak, sürdürülebilir enerji çözümlerinde lideriz.

  Enerji iletimi

  Enerji iletim hatları projelerinde mühendislik ve kurulum hizmetleri sunuyoruz. Güvenilir ve verimli enerji iletimi çözümlerimizle, enerji kayıplarını minimize ediyor ve enerji dağıtımının güvenliğini sağlıyoruz. Yüksek voltajlı iletim hatlarının tasarımı ve kurulumu konusunda uzmanız.Enerji dağıtım sistemleri için kapsamlı mühendislik hizmetleri sunarak, enerji altyapınızı güçlendiriyoruz. Kesintisiz enerji dağıtımı sağlayan çözümlerimizle, enerji verimliliğini artırıyor ve işletmenizin enerji yönetimini optimize ediyoruz. Alçak ve orta gerilim dağıtım sistemlerinde uzmanız.

  Enerji Dağıtımı

  Enerji dağıtım sistemleri için kapsamlı mühendislik hizmetleri sunarak, enerji altyapınızı güçlendiriyoruz. Kesintisiz enerji dağıtımı sağlayan çözümlerimizle, enerji verimliliğini artırıyor ve işletmenizin enerji yönetimini optimize ediyoruz. Alçak ve orta gerilim dağıtım sistemlerinde uzmanız.

  Çimento-Maden

  Çimento ve madencilik sektörlerinde mühendislik ve operasyonel destek hizmetleri sunuyoruz. Tesis tasarımı, ekipman kurulumu ve bakım hizmetleri ile üretim süreçlerinizi optimize ediyoruz. Enerji verimliliği ve iş güvenliği odaklı çözümler sunarak, operasyonel maliyetlerinizi düşürüyoruz.

  Petrol-Doğalgaz

  Petrol ve doğalgaz projelerinde kapsamlı mühendislik hizmetleri sunuyoruz. Rezervuar yönetimi, sondaj operasyonları ve üretim süreçlerinde güvenlik ve verimliliği artıran çözümler sunuyoruz. Yüksek basınçlı boru hatlarının tasarımı ve bakımı konusunda uzmanız.

   

  Su - Atık Su

  Artan su tüketimi, azalan su kaynakları ve artan su kirliliği nedeniyle, arıtma işlemine tabi tutulan kalitesiz ham suyun kullanılması genellikle dünyanın susuzluğunu gidermek için tek seçenektir. Uygun su arıtma sistemleri, ham su kalitesine, amaçlanan su kullanımına ve operasyonel kısıtlamalara bağlı olarak özelleştirilmelidir. Adatech’in uzmanlığı, arıtılmış suyu hızla büyüyen nüfus için erişilebilir hale getiren köklü uygun fiyatlı çözümlerden ters ozmoz sistemleri gibi yenilikçi, yüksek teknolojili su arıtma işlemlerine kadar eksiksiz bir teknoloji yelpazesini kapsamaktadır.

  Atık suyun toplanması ve arıtılması, günümüzün en acil çevresel ve sosyal kaygılarındandır. Çevreyi ve kritik doğal su kaynaklarını ancak su kirleticilerin deşarjından kaynaklanan olası çevresel zarar azaltılırsa koruma şansına sahibiz. Atık suyu değerli bir kaynak olarak anlamak, arıtılmış atık suları peyzaj, tarım ve sanayi için yeniden kullanmak, karbon, besin maddeleri ve diğer malzemeleri geri kazanmak ve artık katı atıklardan enerji üretmek giderek daha önemli hale geliyor.

  Adatech’in birincil hedefi, doğal arıtma sistemlerinden en son proses teknolojilerine kadar çeşitli ekonomik ve çevresel koşullar için özel arıtma çözümleri sağlamaktır. Adatech, karmaşık atık su altyapı projeleri geliştirmede bir mühendislik işletmesi ve önde gelen uzman olarak iddialı hedeflerine ulaşmalarına yönelik her adımda müşterileriyle birlikte çalışma ve onlara yardımcı olma konusunda profesyonel bir yetkinliğe sahiptir.

  EPC firmaları, projenin başından sonuna kadar bir anahtar teslim çözüm sunarlar ve müşterilere komple bir hizmet paketi sağlarlar. Bu paketler, mühendislik tasarımı, malzeme tedariki, inşaat yönetimi, test ve devreye alma gibi aşamaları kapsar. EPC hizmetleri, büyük ölçekli projelerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve tamamlanmasını sağlayarak endüstrinin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunur.

  Adatech | EPC